Extra Super Tadarise 40mg+60 mg (Tadalafil+Dapoxetin)

Extra Super Tadarise 40mgTadalafilu + 60mg Dapoxetinu – je velmi silný a vysoce kvalitní podporu erekce

Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) je produkován Východ slunce a je to novinka (generikum) Cialisu (Tadalafil). Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) je lék pro muže kteří trpí poruchami erekce nebo-li erektilní dysfunkcí a po jejím užití je možno prakticky každému muži dosáhnout dobré erekci a tak může užít lepší sexuální styk. Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) může provádět až 36 hodin, to je mnohem déle, než Viagra (Sildenafil) nebo ostatní přípravky obsahující látku Sildenafil citrát. Z tohoto důvodu je často nazýván „víkendová tableta“. Díky dlouhodobý efekt je Navíc Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) se stal nejvíce predpisovaným léky pro léčbu erektilní dysfunkce. Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) obsahuje látku Tadalafil, která stimuluje prokrvení penisu při sexuální stimulaci vede k lepší a pevnější erekci. Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) také pomáhá udržet kvalitní dlouhotrvající erekci.Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) funguje již cca po 30 minutách od užití a jeho účinek trvá až 36 hodin.Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) se stal v posledních letech téměř nejvíce populární léky na erektilní dysfunkce.

Aktivní složky: Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin): jedna potahovaná tableta Tadarise 40mg obsahuje 40mg Tadalafilu a 60 mg Dapoxetinu

Dávkování: Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin):Doporučená počáteční dávka je 20mg Tadalafilu (tj. 1/2 tabletyTadarise 40mg) před sexuální aktivitou. Denní dávka by neměla překročit 40 mg Tadalafilu. Účinky Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) bylo prokázáno, že během sexuální stimulace. Účinek přípravku Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) dostavuje již po cca 30 minutách používání. Účinek Tadarise (Tadalafil) trvá až 36 hodin. Před přijetím Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) vyvarujte požití nadměrného množství alkoholu. Alkohol a tučná jídla snižují účinek.Tadarise (Tadalafil) se nesmí používat:Jestliže užíváte organické nitrát v jakékoli formě nebo látky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Je to skupina léků používaných k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi). Bylo prokázáno, že Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) zesiluje účinky těchto léků. Pokud užíváte nitrát v jakékoliv formě nebo pokud si nejste jisti, obraťte se n a svého lékaře.

Když trpíte vážnější onemocnění srdce nebo v nedávné době prodělali infarkt myokardu.Pokud jste měl nedávno cévní mozková příběh. Pokud trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým tlakem.Jestliže jste alergický (precitlivený) na tadalafil nebo na kteroukoliv další složku přípravku Tadarise.Pokud máte nebo jste někdy v minulosti postihla ztráta zraku z důvodu nearteritickej přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Doporučení pro pacienty s použitím Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin):Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) není vhodné užívat současně s léky obsahující nitráty nebo schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako přípravky obsahující Izosorbidmononitrát a izosorbiddinitrát. Tadarise (Tadalafil) může výrazně zvýšit účinek těchto léků. Společné používání Tadarise (tadalafil) s dalšími léky vyžaduje schválení vaším lékařem, zejména pokud užíváte přípravky cimetidínu, erythromycin a Ketoconazol.

Vedlejší účinky Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin): stejně jako u všech léků, může mít i lék Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) nežádoucí účinky. Tyto účinky jsou obvykle mírné a přechodné. Mezi vedlejší účinky patří bolest hlavy a zarudnutí obličeje. Mezi další vedlejší příznaky, které se vyskytují zřídka, ale byly zaznamenány, patří porucha trávení, závratě, ucpaný nos a vliv na vidění. Pokud u sebe zjistíte erekci, která trvá více než 5 hodin, okamžitě vyhledejte lékaře. Pokud se kterýkoli nežádoucí účinek jako závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny zde, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jako lék Extra Super Tadarise 40+60 mg(Tadalafil+Dapoxetin) uchovávat: Uchovávejte při teplotě do 30 stupňů Celsia.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

Napsat komentář