Lovegra-Womenra ženská Viagra (Sildenafil)

Co je Lovegra 100 mg – Womenra 100 mg a k čemu se používá

Přípravek Lovegra-Womenra 100mg je lék ze skupiny nazývané inhibitory fosfodiesterázy typu 5. Po nástupu dochází při odpovídajícím sexuálním vzrušení k uvolnění hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do vagíny, čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu. Přípravek Lovegra-Womenra pomůže navodit orgasmus pouze tehdy, pokud je sexuální dráždeniu. V případě, že netrpíte poruchami orgasmu, neměli byste tento lék užívat.

Přípravek Lovegra 100mg Womenra 100 mg se používá k léčbě žen s poruchami erekce. Tato porucha je také známá pod pojmem impotence. Jde o situaci, kdy žena nemůže během sexuálního vzrušení dosáhnout orgasmu.

Neužívejte Lovegra 100mg-Womenra 100mg

• pokud užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako např. isoamyl-nitrit. Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi). Přípravek Lovegra-Womenra může závažně zvýšit účinek těchto léků. Pokud takové léky užíváte, vždy to sdělte svému lékaři. Pokud si nejste jisti, vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka.

• jestliže jste alergický (precitlivený) na sildenafil nebo na jakoukoli pomocnou látku léčivého přípravku.

• jestliže máte závažné srdeční selhání nebo závažné poruchy jater.

• pokud jste měli nedávno cévní mozkovou příhodu (mrtvici), srdeční infarkt nebo pokud máte nízký krevní tlak

• pokud máte vzácnou vrozenou poruchu sítnice (jako např. retinitis pigmentosa)

• pokud jste ztratili svůj zrak v důsledku nearteritickej přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Přípravek Lovegra-Womenra není určen pro osoby mladší 18 let.

Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater. Pokud máte poruchu jater nebo ledvin, měl byste tuto skutečnost byste se poradit se svým lékařem. Měl by zvážit, zda je nutné dávku léku Lovegra-Womenra upravit.

Interakce s jinými léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Lovegra-Womenra může ovlivnit účinek některých jiných léků, především těch, které jsou určeny k léčbě bolesti na hrudi. V případě náhlé zdravotní problémy, měli byste informovat lékaře, že jste užil přípravek LOVEGRA. Neužívejte Lovegra-Womenra společně s jinými léky, pokud nechcete souhlasu Svého lékaře.

Přípravek Lovegra-Womenra může způsobit výrazné zvýšení účinku léků obsahujících nitráty a léků schopných uvolňovat oxid dusnatý jako je isoamyl-nitrit, které jsou často používány při léčbě anginy pectoris (nebo bolesti na hrudi). Pokud užíváte takové léky, neměli byste používat Lovegra-Womenra.

Pokud užíváte léky, které patří do skupiny inhibitorů proteáz, např. k léčbě AIDS, doporučí obvykle Váš lékař přípravek Lovegra-Womenra na nejmenší možné síle 25 mg.

Někteří pacienti zaznamenali tyto příznaky při užívání Lovegra-Womenra s alfa-blokátory. Příznaky posturální hypotenze se může nejpravděpodobněji objevit během 4 hodin po sildenafilu. Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa-blokátora, než začnete užívat Lovegra-Womenra, aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků.

Napsat komentář