Tadarise 20mg (Tadalafil)

Tadarise 20mg – Tadalafil

Tadarise 20mg (Tadalafil) je produkován Východ slunce a to je nejvíce populární náhrada (generikum) Cialisu (Tadalafil). Tadarise je lék pro muže kteří trpí poruchami erekce nebo-li erektilní dysfunkcí a po jejím užití je možno prakticky každému muži dosáhnout dobré erekci a tak může užít lepší sexuální styk. Tadarise (Tadalafil) může provádět až 36 hodin, to je mnohem déle, než Viagra (Sildenafil) nebo ostatní přípravky obsahující látku Sildenafil citrát. Z tohoto důvodu je často nazýván „víkendová tableta“. Díky dlouhodobému účinku se Tadarise (Tadalafil) se stal nejvíce predpisovaným léky pro léčbu erektilní dysfunkce. Tadarise obsahuje látku Tadalafil, která stimuluje prokrvení penisu při sexuální stimulaci vede k lepší a pevnější erekci. Tadarise (Tadalafil) také pomáhá udržet kvalitní dlouhotrvající erekci. Tadarise (Tadalafil) funguje již cca po 30 minutách od užití a jeho účinek trvá až 36 hodin. Tadarise (Tadalafil) se stal v posledních letech téměř nejvíce populární léky na erektilní dysfunkce.

Aktivní Látky Tadarise 20mg (Tadalafil): jedna potahovaná tableta Tadarise 20mg obsahuje 20mg tadalafilu.

Dávkování Tadarise 20mg (Tadalafil):Doporučená počáteční dávka je 20mg tadalafilu (tedy 1/2 tablety Tadarise 20 mg před sexuální aktivitou. Denní dávka by neměla přesáhnout 20mg tadalafilu. Účinky Tadarise (Tadalafil) bylo prokázáno, že během sexuální stimulace. Účinek Tadarise (Tadalafil) se dostavuje již po cca 30 minutách používání. Účinek Tadarise (Tadalafil) trvá až 36 hodin. Před přijetím Tadarise (tadalafilu) se vyvarujte požití nadměrného množství alkoholu. Alkohol a tučná jídla snižují účinek.

Tadarise (Tadalafil) se nesmí používat:Jestliže užíváte organické nitrát v jakékoli formě nebo látky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Je to skupina léků používaných k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi). Bylo prokázáno, že Tadarise (Tadalafil) zesiluje účinky těchto léků. Pokud užíváte nitrát v jakékoliv formě nebo pokud si nejste jisti, obraťte se n a svého lékaře.

Když trpíte vážnější onemocnění srdce nebo v nedávné době prodělali infarkt myokardu.Pokud jste měl nedávno cévní mozková příběh. Pokud trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým tlakem.Jestliže jste alergický (precitlivený) na tadalafil nebo na kteroukoliv další složku přípravku Tadarise.Pokud máte nebo jste někdy v minulosti postihla ztráta zraku z důvodu nearteritickej přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION).

Doporučení pro pacienty užívající Tadarise (Tadalafil):Tadarise (Tadalafil) není vhodné užívat současně s léky obsahující nitráty nebo schopné uvolňovat oxid dusnatý, jako přípravky obsahující Izosorbidmononitrát a izosorbiddinitrát. Tadarise (Tadalafil) může výrazně zvýšit účinek těchto léků. Společné používání Tadarise (tadalafil) s dalšími léky vyžaduje schválení vaším lékařem, zejména pokud užíváte přípravky cimetidínu, erythromycin a Ketoconazol.

Vedlejší účinky Tadarise (tadalafil): stejně jako u všech léků, může mít lék Tadarise (Tadalafil) nežádoucí účinky. Tyto účinky jsou obvykle mírné a přechodné. Mezi vedlejší účinky patří bolest hlavy a zarudnutí obličeje. Mezi další vedlejší příznaky, které se vyskytují zřídka, ale byly zaznamenány, patří porucha trávení, závratě, ucpaný nos a vliv na vidění. Pokud u sebe zjistíte erekci, která trvá více než 5 hodin, okamžitě vyhledejte lékaře. Pokud se kterýkoli nežádoucí účinek jako závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny zde, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jako lék Tadarise (Tadalafil) uchovávat: Uchovávejte při teplotě do 30 stupňů Celsia.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.

Napsat komentář